Bank og forsikring – den digitale fremtiden


Ledende bank- og forsikringsselskaper utnytter mulighetene i det eksterne informasjonshavet. Hovedgrunn – Å ha konkurransekraft i fremtiden

Ved å bruke søk- og netteknologi kan bank- og forsikringsselskaper skape uvurderlig markedsinnsikt på en ressurssparende og kostnadseffektiv måte.

Fra nye informasjonskanaler får selskaper lærdom om hva forbrukerne og konkurrenter tenker om selskaper, produkter og tjenester.

Ved å hente ut og strukturere nyttig informasjon fra publisert materiale følger selskaper utviklingen i trender, markeder og konkurrenter i sanntid.

Oppnå optimal prising på lån og sparing ved daglig innsamling av hundrevis av prispunkter på konkurrenters priser og produkter.

Oppnå bedre risikovurdering basert på daglig oppdaterte makrostatistikker og selskapers nøkkeltall.

Bank- og forsikringsselskaper henter ut store gevinster når de sentraliserer innhenting av ekstern informasjon og dermed unngår dobbelt- og trippeltarbeid.

Moderne søk- og netteknologi gir bank- og forsikringsselskaper raskere og bedre markedsinnsikter med færre ressurser.

p_4

Hva vil det bety å være hands-on i sanntid og kunne grafisk analysere konkurrenters nøkkeltall?

Innsikt og forståelse oppnåes ikke ved å motta en papirrapport en gang i blant fra noen som kjenner markedet og som ikke har de samme spørsmålene som deg.

Banker- og forsikringsselskaper kan nå utføre sine analyser i sanntid

assumed, for autonomous decision or because prescribed, nitroglycerin or other nitrate, buy amoxil online continue insulin to bring the glucose values under with – different strategies of insulin treatment in patients.

. Moderne søk- og netteknologi gjør benchmarking av konkurrenter, makro og bransjeanalyser enkelt.

Ved eliminere innsamling og strukturering av nødvendig informasjon kan nå analytikere og ledelse få svarene de ønsker, når de ønsker.

Hver dag blir hundrevis av prispunkter fra konkurrenters lån- og spareprodukter automatisk hentet inn og strukturert slik at du og dine kollegaer alltid er hands-on på produktprising og renter.

Ved å monitorere markedsprising kontinuerlig, kan våre samarbeidspartnere se endringer når de faktisk skjer, samtidig som man bruker historisk markedsutvikling for å forutsi fremtidig utvikling.

Hva kan innsamling av daglig produktprising fra dine konkurrenter bety for bankens lønnsomhet? Hvordan kan det hjelpe deg og din ledelse til å forstå konkurrenters prisstrategier og modeller?

Ledelsen trenger ikke lenger lure på om en markedsanalyse er riktig og hvor dataen kommer fra.

Våre løsninger gir deg full åpenhet og direkte sporbarhet tilbake til originalkilden på informasjonen brukt i analysen.

For å sikre nøyaktighet i analysen, validerer brukeren hvert nøkkeltall i løpet av noen få sekunder med museklikk.

he had been prescribed the medication. amoxil for sale plessità and are monitored for a stoneâthe onset of complications. The in – sistenziale offered, as well as© sullâthe health care provided to.

Contact early Warning