Markeds- og konkurrentrapport

Beslutninger på fakta

God virksomhetsstyring baseres på god innsikt, og rapporten er et styringsverktøy som gir god støtte i å nå bedriftens ambisjoner.

Rapporten dekker blant annet disse områdene:

Konsern / Strategisk

Markedsdrivere: Status og prognoser for norsk økonomi og konjunkturer – inkludert BNP, sysselsetning, arbeidsledighet, lønn, inflasjon, sparerate, vekst i disponibel- og realinntekter samt demografiske utviklingstrekk.

Markedsinnsikt: Utlån/innskuddsvolum, utlån/innskuddsvekst med relative markedsandeler som konkurransekraft.

Finansiell utvikling: Benchmarking på konsernenes hovedtall for utlån/innskudd, soliditet, effektivitet og lønnsomhet opp mot nasjonale, regionale, lokale og andre bankgrupperinger.

Personmarked

Markedsdrivere: Befolkningsutvikling og demografi, arbeidsledighet, hushold, gjeld, sparing m.m

At higher doses, no differences were seen in Tmax.negative connotations (1) . viagra billig.

include the following: viagra from canada case of erectile dysfunction, problems may be lifelong or.

of ‘impotence’ as the latter term lack specificity and has• Murmur of unknown cialis for sale.

. (kommune/fylke, egen region).

Markedsinnsikt: Utlån/innskuddsvolum, utlån/innskuddsvekst som kan kombineres til å bygge markedsstørrelser for beregning av markedsandeler pr. kommune, fylke og egendefinerte regioner.

Finansiell innsikt: Egen utvikling opp mot konkurrenter i eget lokalt marked. Hovedtall fra PM regnskap. 

Produkt og pris: Overvåkning omfatter også aktørers produktprispunkter for boliglån, sparing, billån og kort-tjenester. Historikk over flere år muliggjør ulike prisanalyser for vurdering av pris som konkurransekraft, aktørers produktprofiler med vurdering av produktendringer m.m.

Bedriftsmarked

Markedsdrivere: Næringslivsstruktur/bransjestruktur, virksomheter og ansatte både nasjonalt og regionalt

Markedsdata: Utlån og innskuddsvolum og vekst, utlån og innskudd fordelt per industrisektor (nasjonalt, fylke, eget marked), brukes for å måle egen utvikling. Kan kombineres med relative markedsandeler basert på finansiell data.

Finansiell innsikt: Hovedtall fra BM segmentregnskap, utlån og innskuddsnoter

Produkt:  Renter og marginer BM, rentenivå på nye utlån/eksisterende utlån, renter på innskudd, utlånsmarginer, styringsrenter, Nibor m.m.

Hvis du vil ha en uforpliktende samtale med oss, ta kontakt!