Markedsdata

Markedsinnsikt med tilrettelagt ekstern data

Vi som innsikts- og analyseselskap støtter din organisasjon i arbeidet med innhenting og oppdatering, kvalitetssikring, sammenstilling og visualisering av ønsket markedsdata.

Vi henter data fra en lang rekke offentlige kilder, og har spisskompetanse til å samle inn flere. Disse kildene sammenstiller vi i likt format slik at de enkelt kan sammenstilles og forstås i lys av hverandre.

Hovedområder som dekkes:

Markedsmodeller for utlån og sparing

Markedsmodeller for utlån og sparing for å kunne trekke egen utvikling opp mot markedet og konkurrenter, samt vurdere potensialet i markedet.

Finansiell benchmark, nøkkeltall og rapporter

For bank og forsikring samler vi inn kvartals- og årsrapporter fra de fleste bank og forsikringsselskapene i Norge, henter ut regnskapstall og balansetall, gjør modeller og utregninger som tilgjengeliggjøres i våre tjenester.

Demografisk data og innsikt

Eksempler på demografiske områder vi dekker er:

  • Eiendomsmarkedet
  • Til/fraflytting i kommuner
  • Befolkningsutvikling
  • Finansiell status
  • Kompetanseprofiler og utdanningsnivået i befolkingen,
  • Hvordan industri og bedrifter presterer med tanke på vekst/omsetningsfall
  • Gjeld – statlige garanti- og låneordninger
  • Sysselsetting/arbeidsledighet
Makro / markedsdrivere / bransjeutvikling

– Kilder vi henter fra inkluderer blant annet: SSB, NAV, Eiendom Norge, Eurostat, Finansportalen, Finans Norge

Produkt og pris

Vi henter ut prispunkter og produktinformasjon hver dag, lagrer historikken og gjør den enkelt sammenlignbar og eneklt å se endringer over tid.

MARKEDS- OG KONKURRENTRAPPORT (M&K)

Markeds- og konkurrentrapport

Les mer om vår markedsledende innsiktsrapport for bank og forsikring her


All innsikt kan leveres som rapporter, tilrettelagt data opp mot din organisasjons datavarehus eller en ferdig oppsatt Power BI plattform.


Ta kontakt med oss for få vite mer