earlyWarning

Markedsdata, analyse og teknologi

earlyWarning er et dedikert team med bred teknologi-kompetanse, dataforståelse og analysekraft

Vi samarbeider med en rekke aktører i finansbransjen og tilstøtende bransjer, herunder fylkeskommuner, banker, forsikrings- og industriselskaper. 

Gjennom etablering av innsiktsfulle og digitale rammeverk basert på statistikk og fakta, støtter vi våre kunder i effektiv ressursbruk for bedre virksomhetsstyring. 

Innsikt basert på nåtidsdata, våre rutiner og velprøvd metodeverk, gir våre kunder høy nytteverdi og organisatorisk forståelse av markedsutviklingen. I vårt arbeid bruker vi den nyeste teknologien for analyse og rapportering, slik at organisasjonen og ledelsen enkelt og effektivt kan følge og forstå utviklingen til konkurrenter, markedshendelser, trender og drivere. 

Finansbransjen og det offentlige gjennomgår en betydelig omveltning. Dette skaper mange spennende oppgaver og utfordringer som vi sammen med våre kunder jobber for å løse. 

Nye lover, regelverk og den økte digitaliseringen setter press på våre kunder, og markedet blir stadig mer konkurranseutsatt og til dels uoversiktlig. Den raske teknologiske utviklingen skaper helt nye forventninger hos våre kunder, og gjennom innsiktsfulle analyser har vi støttet våre kunder til bedre virksomhetsstyring, bedre oversikt over markedsutviklingen, økt forståelse på trender og kontinuerlige oppdateringer på aktuelle problemstillinger.

MARKEDS- OG KONKURRENTRAPPORT (M&K)

Markeds- og konkurrentrapport

Les mer om vår markedsledende innsiktsrapport for bank og forsikring her