Power BI og konsulent

Enkel tilgang til markedsdata for og i analyseverktøy

earlyWarning sikrer etablering av prosesser og tilrettelegging av analyse og rapportering opp mot ledelse og fagmiljø.

Sammen med kunden sørger vi for relevant ekstern innsikt i tråd med ledelsens behov, organisasjonens overordnet strategi og markedets utvikling.

Enkel tilgang til ekstern markedsdata for analyseverktøy som Power BI og Qlik.

earlyWarning sin skybaserte tjeneste, som er utviklet i lag med banker, forsikrings- og industriselskaper gjennom 12 år, tilbyr i dag en enkel måte å levere ekstern data til kundens analyse-plattformer. Basert på en adgangsnøkkel får man via eget analysemiljø som Power BI/Qlik/SAS BA, enkelt tilgang til:

  • Tilrettelagt relevant markedsdata, drivere og demografi, finansielle nøkkeltall, produkt/pris etc.
  • Pre-oppsatte markedsanalyser / dashboard / rapporter

Dette fra alle relevante eksterne kilder hvor earlyWarning tar ansvaret for drift, vedlikehold og kvalitetssikring, slik at kundene kan fokusere på analyser, virksomhetsstyring og rapportering.

Konsulent

Opplæring: Dette omfatter hvilken data som er der, støtte for å kunne etablere sine grafer/analyser, samt lykkes i å bruke plattformen og verktøy til å understøtte sitt arbeid (overvåking, faste rapporter, ad-hoc analyser m.m).

Våre teknologiske løsninger forenkler innhenting av sammenlignbar og kvalitetssikret markedsinformasjon og gjør at konkurrent- og markedsanalyser kan utføres i sanntid.

earlyWarning sine konsulenter har bred kompetanse om markedsanalyser og ekstern informasjon som følge av tett samarbeid opp mot ledelse og analysemiljø i ledende norske og nordiske aktører innenfor bank, forsikring og industri.

MARKEDS- OG KONKURRENTRAPPORT (M&K)

Markeds- og konkurrentrapport

Les mer om vår markedsledende innsiktsrapport for bank og forsikring her