Rapporter og analyser

Hold ledelse og nøkkelpersoner daglig oppdatert på de viktigste markedshendelsene/nyhetene innenfor egen bransje – vi dekker Norge, Norden og Globalt.

Motta periodiske innsiktsrapporter som inkluderer markeds- og konkurrentanalyser, målrettet for de markedsområdene selskapet opererer i.

Vår fagekspertise på bank & forsikring, kombinert med bruk av moderne teknologi for innhenting og filtrering av relevant markedsinformasjon, gjør earlyWarning til en preferert partner på ekstern innsikt for banker og forsikringsselskap.

For banker leverer vi analyser og innsikt på lån, boligmarkedet, sparing, kort og betalinger, distribusjon, kunde, regelverk, konkurrenter og markedet, i tillegg til å ha et spesielt fokus på innovasjon og trender.