Vi samler og tilrettelegger ekstern data


Moderne søk- og netteknologi setter små og mellomstore selskaper i stand til å oppnå samme nivå på ekspertise som strategi- og markedsavdelinger i større banker, forsikringsselskaper og industriselskaper.

Samle inn statistikker fra offisielle kilder og konkurrenters nettsider for å kunne forutse og planlegge fremtiden.

Følg makrodrivere og bransjeutvikling som påvirker ditt marked og bedrift.

Følg markedsutvikling, trender og konkurrenters utvikling.
Benchmark dine egne prestasjoner mot konkurrenters siste nøkkeltall for å forstå deres styrker og svakheter, samt å identifisere muligheter og trusler.

Bygg og del strategisk og operativ innsikt ved hjelp av noen få tastetrykk på laptopen, nettbrettet eller smarttelefonen.

earlyWarning har løsninger som hjelper små og store organisasjoner å komme raskt i gang og oppnå fordelene med moderne desktop analyse.

Den største fordelen med å bruke søketeknologi til å samle og strukturere ekstern informasjon er at nøkkelpersonell bygger viktig strategisk og operativ innsikt

Andre fordeler:

  • Organisasjonen blir mer effektiv og sparer tid på ulønnsomme manuelle oppgaver som informasjoninnsamling.
  • Man fjerner dobbelt- og trippeltarbeid ved å unngå at ulike avdelinger henter og analyserer de samme markedsdataene
    .
  • Unngå å gjøre de samme oppgavene hver gang det er behov for ny informasjon

Spør earlyWarning hvordan dette har hjulpet banker, forsikring- og industriselskaper å oppnå disse fordelene.