Markedsinnsikt

God felles markedsforståelse

earlyWarning forenkler måten man ser og agerer på innsikt som påvirker dine markedsområder.

Vår tilnærming er at offentlig tilgjengelig data bør være enkelt å sammenstille, forstå og agere på.

Gjennom 15 år har vi samarbeidet med ledende aktører innen finans, industri og offentlig sektor for å effektivt oppnå en felles forståelse av markedet og konkurransesituasjon.


Vi samler og tilrettelegger markedsdata

Gjennom avansert teknologi samler vi markedsdata fra åpne kilder før vi strukturerer og kvalitetssikrer den. Vi gir tilgang gjennom våre skytjenester, ulike verktøy, plattformer som Power BI eller dataoverføring direkte til ditt eget datavarehus.


Power BI og konsulent

Våre konsulenter og Power BI-eksperter skaper innsikt, lager data-modeller og dashboard for virksomhetsstyring basert på koblingen av intern og ekstern data. Dette for å gi nøkkelpersoner og ledelse forståelse av markedet og egen utvikling opp mot konkurrenter enkelt. 


MARKEDS- OG KONKURRENTRAPPORT (M&K)

Markeds- og konkurrentrapport

Les mer om vår markedsledende innsiktsrapport for bank og forsikring her